DOKTORA TEZ SAVUNMASI
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI
Vizyon Misyon

Vizyon

Biyoteknoloji konusundaki son gelişmeleri takip eden ve bunlara katkıda bulunan uluslararası işbirlikleri ile dünya standardında eğitim ve araştırma imkanları sunan bir bölüm olmak ve iyi eğitimli, aydın biliminsanları, mühendisler yetiştirmek.

 

Misyon

  • ​Temel bilimsel bilgiye sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilen ve etik değerlere sahip biyomühendisler yetiştirerek, sanayiye ve akademik hayata kazandırmak,
  • Ulusal gereksinimlere öncelik vererek gelişmeleri yakından izlemek, araştırma-geliştirme çalışmaları ile yeni teknikler, süreçler geliştirerek ülkemiz sanayisinin sorunlarına çözümler getirerek ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunmak.