Biyomalzemeler
Biyosensörler
Diagnostik kitler
Nanotıp uygulamaları
Kanser: Sinerjistik terapi ajanları
Doku mühendisliği
Kontrollü ilaç salımı ve ilaç hedefleme
Ortopedi araştırmaları
Biyoteknoloji / Biyoproses mühendisliği
Nükleik asit araştırmaları
Enzim ve nanozim araştırmaları
Mikro- ve nano-robotlar
Bakteri ve virüs araştırmaları
Biyouyumluluk
Görüntüleme yöntemleri
S.S.S.

 

Biyomühendislik Kayıtlarında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 

Ders seçiminde kaç kredi/ AKTS tamamlamam lazım?

Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

Doktora programı Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için Seminer ve Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur

 

Lisansüstü eğitim süresi ne kadardır?

Yüksek lisans eğitiminde normal süre 4 yarıyıl olup, en çok 6 yarıyılda eğitim tamamlanır.

Doktora eğitiminde normal süre 8 yarıyıl olup, en çok 12 yarıyılda eğitim tamamlanır.

Bütünleşik doktora programında normal süre 10 yarıyıl olup, en çok 14 yarıyılda tamamlanır.

 

Başka bir üniversiteden aldığım derslerin ne kadarını saydırabilirim?

Lisansüstü programın toplam kredi miktarının %50’sine kadar ders saydırabilmek (Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu  onayıyla)  mümkündür.

Bunun için,  öğrencinin Hacettepe Üniversitesindeki ilk dönemini tamamlamasının ardından başka üniversiteden aldığı derslerin sayılması  için bölümüne dilekçe ile başvurması gerekir.

Olumlu kararların alınmasında, Hacettepe Üniversitesi’nin “Araştırma Üniversitesi” statüsünde yer alması nedeniyle, derslerin alındığı üniversitelerin de bu statüde olmaları ya da o alanda bilimsel niteliğiyle öne çıkan bölümlerin yer aldığı üniversiteler olmaları,  etkili olmaktadır.

 

Bir dönemde en fazla ne kadar ders alabilirim? Sınırlama var mıdır?

Dersleriniz birbiriyle çakışmadığı müddetçe danışmanınızın onayıyla ve başarabileceğiniz öngörüsüyle dilediğiniz kadar ders alabilirsiniz.

 

Ders seçimi yalnızca bölüm derslerinden mi yapılmalıdır?

Zorunlu dersleriniz haricinde ders kaydınızı, danışmanınızla birlikte Biyomühendislik A.B.D.’ da açılmış derslerden ve enstitüde açılan diğer bölüm/A.B.D. derslerinden seçerek yapabilirsiniz.

Ancak diğer anabilim dalllarından alınacak derslerin Biyomühendislik programı konularıyla ilişkili ve/veya onları destekler nitelikte  olması gerekmektedir.

 

Ders seçiminde başka bir üniversiteden ders alabilir miyim?

Danışmanınız, Bölüm Akademik Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla başka bir üniversiteden en fazla 2 ders alabilirsiniz.

 

FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği dersinin kredisi var mıdır?

FBE601 dersi 2 kredi veya 5 AKTS’lik bir derstir.

 

FBE601 dersi zorunlu mudur? Nasıl alınır?

Yüksek lisans öğrencileri ve daha önceden bu dersi almamış doktora öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere FBE601 dersini kodlamak zorundadırlar. Biyomühendislik A.B.D. için Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında ilan edilen öğretim üyelerinden programınıza uygun olanına ait şubeyi kodlayabilirsiniz.

 

Seçeceğim derslerin Türkçe olması zorunlu mudur?

Biyomühendislik A.B.D. eğitim programı dili Türkçe’dir. Anabilim dalı dışından veya farklı üniversiteden İngilizce verilen dersleri de kodlayabilirsiniz.

 

Kayıt haftası bitmesine rağmen seçtiğim dersler transkriptimde görünmüyor?

Seçtiğiniz dersler danışmanınızın onayını takiben A.B.D. Başkanı tarafından onaylanmaktadır. Transkriptinizde seçilen dersleri göremiyorsanız öncelikle danışmanınızın onay vermiş olduğundan emin olmalısınız.

 

Kayıt yaptırmayı unutursam ne olur?

Kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sayılmaktadır.

 

Lisansüstü eğitimimi dondurabilir miyim?

Belge ile ispatlanabilecek önemli bir durumda (ciddi sağlık problemi, hamilelik, yurtdışı eğitim, hüküm giyme vb.) dilekçe ve ilgili belgelerinizle Biyomühendislik Sekreterliği’ne başvurarak, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla eğitiminizi dondurabilirsiniz. Dondurma halinde öğrenciye bir yarıyıl hak tanınır, gerekli durumda bu süre uzatılabilir.

 

Yüksek lisans ve doktorada tez adı ve içerik değişikliği yapılabilir mi?

Tezin adında olabilecek çok küçük değişiklikler (kelime, harf vb.) tez savunma sınavı sırasında jüri onayıyla değiştirilebilir. Ancak tez içeriğini de etkileyecek büyük değişiklikler durumunda yeni tez önerisinin A.B.D. Akademik Kurulu onayına sunulması gerekmektedir.  Bunun için yeni tez öneri formu, değişiklik gerekçesini içeren bir dilekçe ekinde sunulmalıdır.

 

Tezimi İngilizce yazabilir miyim?

Tezinizi İngilizce olarak yazmak istiyorsanız, danışmanınızın da onayladığı dilekçe ile Biyomühendislik Sekreterliğine başvurmanız ve en son girdiğiniz İngilizce dil sınavındaki (YDS, ÜDS, TOEFL, vb) notunuzu belgelemeniz gerekmektedir.

 

 

Yüksek Lisans Eğitimi

 

Yüksek lisans eğitiminde zorunlu dersler nelerdir?

Yüksek lisans eğitimi boyunca BYM601 Mühendislik Bilimleri I,  BYM602 Biyolojik Bilimler I, ilgili tez danışmanının şubesiyle kodlacak BYM640 Seminer ve FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersleri zorunludur. Gerekli krediler ve zorunlu dersler en fazla 4.yarıyıl sonunda tamamlanmalıdır aksi halde ilişiğiniz kesilir.

 

Danışman değişikliği yapılabilir mi? Nasıl?

Eğitiminizin herhangi bir zamanında, yasal sürelere (tez dönemi, süresi) sadık kalmak koşuluyla danışman değiştirebilirsiniz. İlk kayıt sonrasında sistem tarafından otomatik olarak Biyomühendislik A.B.D. Başkanı danışman olarak atanmaktadır. Tercihen 1. ders döneminin sonunda, ya da en geç 2. dönemin sonuna kadar asıl tez danışmanının belirlenmesi gereklidir. Bunun için danışmanlığınızı yürütecek hocanın kararlaştırılmasının ardından Enstitü web sayfasındaki danışman atama formunun doldurularak Biyomühendislik Sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

 

Bu işlem sonrasında da tekrar bir danışman değişikliği yapılması gerekirse, Danışman Atama Formu’na ek olarak eski ve yeni danışmanınızın da görüşlerini bildirdiği dilekçe ile BYM Sekreterliğine başvurmalısınız.

 

Tez danışmanımı belirlemem için yasal süre var mıdır?

Tercihen ilk dönemin sonunda, en geç 2. dönemin ortasında tez danışmanınızı belirlemelisiniz.

Ayrıca en geç 2. dönemin sonunda tez önerisi vermek zorunda olduğunuzdan bu sürece kadar tez danışmanı belirlenmelidir.

 

Seminer dersini ne zaman kodlamalıyım?

Danışmanınızdan alacağınız zorunlu Seminer dersini aksi bir durum olmadığı müddetçe tez danışmanınızın şubesinden kodlamalısınız. Bu nedenle eğitiminizin 1. yarıyılı sonunda tez danışmanınızı belirlemiş olursanız 2. dönem ders kayıtlarında ilgili tez danışmanınızın şubesinden Seminer dersini kodlayabilirsiniz.

 

Yüksek lisansta tez önerisini ne zamana kadar vermek gerekir?

Yüksek lisansta en geç 2. Yarıyılın sonunda tez önerisi verilmiş olmalıdır.

 

Yüksek lisans tez konusu değişikliği yapılabilir mi? Ne zaman?

Yasal sürede mezun olmayı aksatmayacak şekilde yüksek lisans eğitiminde dilediğiniz zaman tez önerisini değiştirebilirsiniz.

 

Yüksek lisans tezi savunma sınavını en geç ne zaman yapabilirim?

Yasal sürenizin sınırındaysanız (3 yıl) ilgili dönemin sonunda savunma sınavına girmiş olmanız gerekmektedir.

 

Doktora Eğitimi

 

Doktora eğitiminde zorunlu dersler nelerdir?

Doktora eğitimi boyunca BYM701 Mühendislik Bilimleri II, BYM702 Biyolojik Bilimler II ve ilgili tez danışmanından kodlanacak BYM726 Seminer dersi ve  BYM 727 Güncel Konular ve Gelişmeler dersi zorunludur. Eğer yüksek lisans eğitiminde alınmamışsa FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin alınması da zorunludur. Doktora öğrencileri gerekli kredileri ve zorunlu dersleri  en fazla 4.yarıyıl sonunda, Bütünleşik doktora öğrencileri ise 6.yarıyıl sonunda  tamamlamalıdır aksi halde ilişikleri kesilir.

 

 

Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi ne zaman kodlanır?

Doktora eğitiminde en geç 5. yarıyılda; bütünleşik doktora programında ise en geç 7. yarıyılda olmak üzere, 90 AKTS’nin tamamlanmasını takip eden yarıyılda Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi kodlanmalıdır. Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi danışmanınızın şubesiyle kodlanacağı için öncesinde danışman atamasının yapılmış olması gerekmektedir.

 

Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini alırken ders alabilir miyim?

Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini kodlandığınız dönem başka bir ders kodlayamazsınız.

 

Yeterlik sınavından kalırsam ne olur?

Yeterlik sınavından 2 kez kalan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

 

Özel Konular dersini alırken ders alabilir miyim?

Yeterlik jürisi ve danışman görüşleri doğrultusunda eksik olunduğu tespit edilen konularla ilgili dersler Özel Konularla birlikte alınabilir.

 

Tez İzleme Komitesi (TİK) ne zamana kadar oluşturulmalıdır?

Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrencinin Tez İzleme Komitesi (TİK) sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde belirlenmelidir.

 

Doktora tez önerisi ne zamana kadar verilmelidir?

Doktora programında Yeterlik Sınavı’nı geçen öğrenci sınav tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Tez önerisini hazırlamak ve Tez İzleme Komitesi’ne savunmak zorundadır.

 

Doktora tez savunmasına girebilmek için kaç TİK raporu verilmiş olmalıdır?

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için tez önerisi savunma raporu dahil en az 3 TİK raporu vermiş olması gerekmektedir.

 

Doktorada tez konusu değişikliği ne zamana kadar yapılmalıdır?

İçeriğini değiştirdiğiniz tez önerisi için de en az 3 kere TİK raporu vermiş olmanız gerekmektedir.

 

Eş danışmanım TİK üyeleri arasında yer alabilir mi?

Eş danışman Tez İzleme Komitesi’nde yer alamaz. Savunma sınavında da jüri üyesi  olarak görev alamaz.

 

Doktora tez savunma sınavına kadar yayın yapmak gerekli midir?

Tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezden türetilmiş ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

Bu kural, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce doktora programına kayıt olan öğrencilere uygulanmaz.