DOKTORA TEZ SAVUNMASI
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI
ÖNEMLİ DUYURU!! Yazı işleri ve evrak/tutanak teslimi işleyişi hakkında duyuru için tıklayınız.

Değerli öğrencilerimiz,

Öğrenci kayıtları, lisansüstü tez öneri ve savunma formları, jüri atama formları, doktora tez izleme komite tutanakları, doktora yeterlik tutanakları, dilekçeler gibi tüm basılı evraklarınızın önce taratılarak, PDF formatında (PDF başlığında öğrenci adı soyadı ve içerik bilgisi olacak şekilde, örneğin Ali Demir TİK Tutanağı gibi) ve herkes tarafından okunabilir formda "gokcemulazimoglu@gmail.com" adresine mail olarak gönderilmesi ve ardından basılı kopya olarak Arş. Gör. Gökçe Mülazımoğlu'na elden teslim edilmesi gerekmektedir (Kimya Mühendisliği Bölümü - Laboratuvar 3, gokcemulazimoglu@gmail.com). Evraklarda eksiklik (isim soyisim, imza, Anabilim Dalı Başkanı kısmı vb.) olması durumunda kesinlikle işleme alınmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir. 

Ek olarak, pandemi koşulları nedeniyle yukarıda bahsedilen tez savunma, tez izleme komitesi, yeterlik sınavları çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği takdirde öğrencinin KENDİSİNİN sınavına ait video kayıtlarını bir kopyasını evraklarla birlikte Arş. Gör. Gökçe Mülazımoğlu'na, bir kopyasını da CD ortamında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne elden teslim etmesi gerekmektedir. CD ve evrak teslimatlarının tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.