Parinaz Raeiatbin'in sunumu hakkında

Tez Başlığı:"MAGNETİK KİTOSAN-HALLOYSİT-DEMİR OKSİT NANOKOMPOZİTLERİNE TETRASİKLİN YÜKLENMESİ, KARAKTERİZASYONU, SALINIMI VE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ"

Biyomühendislik A.B.D., Yüksek Lisans Öğrencisi: Parinaz Raeiatbin

Danışman Adı: Prof. Dr. Yeşim Sağ Açıkel

Tarih: 26.05.2017

Sınav saati: 10:00

Yeri: Kimya Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu

Beytepe Ankara 2015