Miray İzgen Canver'in Yüksek Lisans tez savunması hakkında

Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı,

N15225831 no.lu öğrencisi Miray İzgen Canver

Tez başlığı: ENZİMATİK TABANLI BAKTERİYEL BİYOSENSÖR / ENZYME BASED BACTERIAL BIOSENSOR

Sınav Tarihi. 5.Ocak. 2018      Saat: 10.00       Beytepe Rektörlük Binası 2.kat

 

Prof. Dr. Necdet Sağlam

Tez Danışmanı

Beytepe Ankara 2015