Lena MAHMUDİAZAR'ın doktora tez savunması hakkında

Tez başlığı: Biyodizel atığı ham gliserolden rekombinant Pichia pastoris mayası ile laktik asit üretimi

İngilizce tez başlığı: Lactic acid production from biodiesel by-product crude glycerol by recombinant Pichia pastoris

Öğrenci adı soyadı: Lena MAHMUDİAZAR

Bölüm: Biyomühendislik ABD – Doktor

Savunma tarihi: 20.06.2017

Savunma saat: 11:00

Savunma yeri: Kimya mühendisliği, Seminer odası

Beytepe Ankara 2015