Gözde BAYER’in tez sunumu hakkında

Tez başlığı :Ayna Nöron Aktivitelerinin Rehabilitasyon Amaçlı Gözlenmesi ve Yorumlanması

Sunan : Biyomühendislik Anabilim Dalı, Doktora Programı öğrencisi,  Gözde BAYER

Danışman : Prof. Dr. Tülin KUTSAL

Seminer Tarihi, Saati ve Yeri:

15 Haziran 2017 Perşembe günü

Saat: 9.30

Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu

Beytepe Ankara 2015