Gözde BAYER'in doktora tez savunması hakkında

Tez başlığı :Ayna Nöron Aktivitelerinin Rehabilitasyon Amaçlı Gözlenmesi ve Yorumlanması

Sunan : Biyomühendislik Anabilim Dalı, Doktora Programı öğrencisi,  Gözde BAYER

Danışman : Prof. Dr. Tülin KUTSAL

Sınav  Tarihi: 14. 09. 2017

Sınav  Saati  : 15:00

Sınav Yeri    : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü

                        Kimya Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu

Beytepe Ankara 2015