Doktora Öğrencimiz Merve Çapkın'ın doktora tez savunması

PARKİNSON TEDAVİSİ İÇİN NÖRAL FARKLILAŞMIŞ DİŞ PULPASI KÖK HÜCRELERİ-ENJEKTE EDİLEBİLİR POLİMER MODELİ: İN-VİTRO ÇALIŞMALAR

NEURAL DIFFERENTIATED DENTAL PULP STEM CELLS FOR TREATMENT OF PARKINSON DISEASE-A MODEL OF INJECTABLE POLYMER GEL: IN-VITRO STUDIES

tarih 27.05.2016
saati: 10:30
sınav yeri: Kimya Mühendisliği Seminer Saolunu Beytepe-Ankara 

Beytepe Ankara 2015