BYM719-720 dersi 06.03.2019 tarihinde 12:30'da seminer odasında Prof.Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu'nun "Biyomühendisliğe Giriş" isimli semineriyle başlayacaktır.
Ders Programı Akademik Takvim Fen Bilimleri Enstitüsü HÜ Kütüphaneleri Ders Kataloğu Eposta Sistemleri İletişim

 

Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik A.B.D. 

06800 Beytepe/ANKARA