Behzad NASSERİ'nin doktora tez savunma sınavı hakkında

 

Tarih : 02/09 /2016 Cuma
Saat 14.00
Lisansüstü Program : DOKTORA 
Anabilim Dalı : Biyomühendislik 
Yeri: "Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Seminar Salunu"

Öğrencinin Adı ve Soyadı : Behzad NASSERİ

Tez Başlığı : 

KANSER TEDAVİSİ İÇİN NANOPARTİKÜLLERİN KULLANILDIĞI HİPERTERMİ VE FOTOTERMAL TEDAVİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ  
   


Danisman: Prof. Dr. Erhan PİŞKİN

Beytepe Ankara 2015