ASELSAN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

Sağlık Teknolojileri alanında üniversitelerimiz bünyesinde teknoloji ve uygulama geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların, sanayi paydaşı ile birlikte ürüne dönüştürülebilmesi amacıyla işbirliği atmosferi oluşturulması hedeflenen çalıştayın aşağıda belirtilen oturum başlıklarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

o  Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri (Manyetik Rezonans, Mikrodalga Tomografi, X-Işım Radyografi, Tıbbi Ultrasonografi başta olmak üzere)

o   Sağlık Bilgi Teknolojileri

o  Biyosensörler ve KBRNS Sistemleri

o  Rehabilitasyon Sistemleri (Biyomimetik Ortez/Protez, Dış İskelet)

•       Çalıştayda resmi bir bilimsel kongre veya konferans amacı güdülmeyecektir.

•       Çalıştay 9 Aralık 2015 günü Orta Doğu Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Süresi 1 gün olacaktır.

•       Yapılacak duyuru ile sunmak istedikleri çalışmayı anlatan ve herhangi bir resmi formatı olmayan bir özet talep toplanacaktır. Çalıştayın düzenlenme amacına paralellik gösterme kriterine göre yapılacak değerlendirme sonrası kabul gören talep sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.

•       Anlatım için kabul gören konularda 20 dakikayı geçmeyecek bir sunum yapılması ve sunumların ekte verilen şablon kullanılarak yapılması beklenecektir. Herhangi bir resmi yazı ya da makale formatmda çıktı üretilmesi beklenmemektedir.

Çalıştaya katılım için, Ek-2'de verilen bilgilerin aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz web sayfamız üzerinden girilmesi istenmektedir. http://web.aselsan.com.tr/saglikcalistay2015/

Beytepe Ankara 2015