Araz NOROUZ DİIZAJI'nin doktora tez savunması hakkında

Tez başlığı: POLİMERİK NANOPARTİKÜL FLORESAN PROBLARLA BAKTERİYAL FİLMLERİN İN-VİVO GÖRÜNTÜLENMESİ

İngilzce tez başlığı: IN VIVO IMAGING OF BACTERIAL FILMS WITH POLYMERIC NANOPARTICLE FLUORESCENCE PROBES

Öğrencinin adı soyadı: Araz NOROUZ DİIZAJI

Bölüm: Biyomühendislik ABD – Doktor

Savunma tarihi: 20.06.2017

Savunma saat: 13:00

Savunma yeri: Kimya mühendisliği, Seminer odası

Beytepe Ankara 2015