Duyurular

BYM 601 dersi ödevi için tıklayınız
2018-12-11 13:00:00

Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü araştırma görevlisi ilanı için tıklayınız.
2018-12-01 15:00:00

BYM 601 dersi vize sınav sonuçları için tıklayınız
2018-12-01 14:00:00

03.12.2018 tarihinde seminer odasında yapılacak BYM 719-720 dersinde geçtiğimiz dönem tez önerilerini vermiş olan Selcan GÜLER, Gözde DERELİ, Gözde ALTUN ve Volkan SAFRAN öğrencilerimiz sunum yapacaktır.
2018-11-30 14:00:00

26.11.2018 tarihinde seminer odasında yapılacak BYM 719-720 dersinde Ayfer Koyuncu "in vitro Diyabetik Ülser Modelinde Fotostimülasyonun Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi" başlıklı seminer verecektir.
2018-11-21 15:00:00

BYM 601 dersinin vize sınavı 20.11.2018 tarihinde, saat 09:00'da seminer odası ve D9 dersliğinde yapılacaktır.
2018-11-15 10:00:00

05.11.2018 tarihinde yapılacak olan BYM 719-720 dersi için D6 dersliğinde Prof.Dr. Nihal AYDOĞAN, "Lipid Temelli Akıllı İlaç Taşıyıcı Sistemleri" konulu seminer verecektir.
2018-11-02 14:00:00

03.10.2018 tarihli Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi ekteki şekli ile kabul edilmiştir. 2018 Kasım ayı sonuna kadar tez savunma sınavına girecek öğrencilerimiz önceki tez yazım yönergesine göre tezlerini hazırlamış iseler o şekilde kabul edilecek, hazırlamamış olanlar ise yeni Tez Yazım Yönergesine uygun olarak tezlerini hazırlayacaklardır. Tez kapakları ise yeni yönergeye uygun olarak hazırlanmak zorundadır.
2018-10-24 16:00:00

Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik A.B.D. 

06800 Beytepe/ANKARA